TALI LASTEAED

Tali_KoolTali Lasteaed on väike lasteaed, mis asub Pärnu maakonna lõunapiiril vastu Läti Vabariiki, 60 km kaugusel Pärnust. Hubane hoone, seda ümbritsev park ja loodus loovad hea ning rahuliku õpi- ja kasvukeskkonna.

Koolieelse lasteasutuse tegevuse eesmärk on luua võimalused laste hoiuks ja alushariduse omandamiseks.

Lasteaia ülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

HEA LAPSEVANEM

Lasteaed on lapse jaoks teine kodu, mis saab tõeliselt turvaliseks ja heaks kasvu-, arengu- ja mängukeskkonnaks ainult läbi pideva koostöö Teie ja lasteaia personali vahel, sellepärast on Teie osalemine lasteaia üritustel, nõupidamistel ja muudes koostööprojektides VÄGA OLULINE.

Palun teatage õpetajale, kui Teie kontaktandmed (telefoninumbrid, e-post, aadress) on muutunud! Ettepanekute ja probleemidega palume pöörduda õpetaja või direktori poole.

Jälgi meid Facebookis – (suletud grupp)