ÕPETAJAD

Tali Põhikool-Lasteaia õpetajad 2015-2016 õa.

Nimi Õppeaine/ ringtöö / klassijuhatamine e-mail
Heli Burget Emakeel, vene keel, klassijuhataja 1-3 kl heli.burget@gmail.com
Aimi Kollamaa Lasteaiaõpetaja aimikollamaa@hot.ee
Eha Kuusk Kunstiõpetus, käsitöö, klassijuhataja 4-6 kl, tantsuring, kunstiring eha.kuusk.001@mail.ee
Priit Post Matemaatika, ajalugu, loodusõpetus, tööõpetus, pikkpäev talipk@tali.ee
Signe Post Direktor, inimese- ja ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus signe.post@mail.ee
Piia Salomon Muusikaõpetus, ansambel, lastekoor, mudilaskoor piiasalomon@gmail.com
Viire Talts Inglise keel viiretalts@gmail.com
Tiia Vreimann Algõpetus, kehaline kasvatus tiiavreimann@hot.ee