ÕPPETÖÖ JA AJAKAVA

Tund Algus Lõpp
1 08.05 08.50
2 09.00 09.45
3 09.55 10.40
4 10.50 11.35
Lõunavahetund: 11.35 – 12.00
5 12.00 12.45
6 12.55 13.40
7 13.50 14.35
8 14.45 15.30

2016/2017. Õppeaasta koolivaheajad

  1. sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
  2. jõuluvaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
  3. kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a;
  4. suvevaheaeg (va lõpuklassid) 07. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.

2016/2017. õppeaasta koolivaheajad

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

3. klassi tasemetööd:
  1. eesti keel (kirjalik) 10. mai 2017. a;
  2. matemaatika (kirjalik) 16. mai 2017. a.
6. klassi tasemetööd:
  1. eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
  3. ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18.mai 2017. a.

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal