TALI KOOLI AJALUGU

Tali (Talli) vallakooli rajamine ja tegutsemine 1863-1922 a.

Omaaegne Tali (Talli ) vald asus Pärnumaal Saarde kihelkonna edelaosas soode- ja metsarikkas piirkonnas. Vald piirnes idast Pati ja Jäärja vallaga, lõunast Lätimaaga, läänest ja põhjast Häädemeeste ja Laiksaare vallaga.

Esimene kool Talli vallas avati 1863. aastal. Kooli asukoht oli praegusest koolimajast paar kilomeetrit lõuna pool. Esimese õpetaja järgi kutsuti seda kooli Kutti kooliks. Peeter Kutt (18.02.1846 – 04.04.1914) töötas Talil koolmeistrina 32 aastat.

Kuti_koolimaja

 

Õppetöö toimus ühes ruumis kolme jao (klassi) lastega. Õppekeeleks oli eesti keel. Pearõhk oli pandud piibliloo, katekismuse ja kirikulaulude õppimisele, sest koolmeister Kutt oli jumalakartlik mees. Kirjutusvahenditeks olid õpilastel tahvel ja krihvel, mis sajandivahetusel siiski juba paberi poolt välja tõrjuti.

Koolis oli korraldatud kaugemalt laste ööbimine. Seda võimalust kasutati ohtrasti. Magati lavatsitel ja mahaasetatud õlgkottidel. Päevaks tõsteti kotid nurka hunnikusse. Toit tuli õpilastel kodust kaasa võtta. Lapsed said toidu valmistamisel ka kööki kasutada. Peamiselt oldi siiski kuival toidul. Õpilased koristasid ja pesid kooliruume ise.

1916.a. suurenes koolis õpilaste arv peaaegu kahekordseks. Võeti tööle teine õpetaja. Töötati kahe klassikomplektiga. Andis tunda suur ruumipuudus. Ruumikitsikuse probleemi lahendas elu ise.

Tali 6-klassiline algkool (1922-1940 )

Õpilaste arvu kasv koolis tingis vajaduse uute ruumide leidmiseks. See võimalus avanes, kui 1922.a. võõrandati Freyhofi mõisa maad ja härrastemaja. Viimane oli võrdlemisi viletsas seisundis. Vallavolikogu lasi teha hädapärase remondi ja 1922. aasta sügisel avati kuueklassiline algkool. Tööle asus neli õpetajat. Koolimajas leidus ruume nii klassidele, laste magamisruumideks kui ka õpetajate korteriteks. Tööle palgati kooliteenija. Koolis ööbivad lapsed hakkasid magama voodites.

Taas hakkas kimbutama ruumipuudus ning 1923.a. sügisel viidi I ja II klass Kutti tagasi. Kerkis üles uue koolimaja ehitamise küsimus.

1935. aastal asus kooli etteotsa aktiivne koolmeister Jüri Miilimäe. Kooli juurde rajati marja-ja õunaaed. Uus koolijuhataja suutis vallavolikogu veenda uue koolihoone ehitamise vajalikkuses. Hakati tegema ettevalmistusi uue koolimaja ehituseks. Ettevalmistused venisid.

Tali_Koolimaja_1939

Alles 1939.a. toodi uue maja tarvis kohale paar autukoormat lupja. Maja enda ehitamine lükkus edasi tervelt 15 aasta võrra.

Tali kool 1940 – 2008

1940a. 1. septembril nimetati kool ümber Tali Mittetäielikuks Keskkooliks. Suvel algas Suur Isamaasõda, mis lõi segi kõik plaanid ja kavatsused. Sõjakeeris viis koolist nii õpetajaid kui õpilasi.

Kool hakkas tööle jälle 6-klassilise algkoolina. Sõja-aja nuhtlus-haigused- häiris normaalset koolitööd. Kahel korral kool suleti difteeria ja sarlakite tõttu. 1944. a. lõppes kool juba märtsis, sest terve rida õpilasi põdesid peapõletikku jt. haigusi.

Vaatamata raskele ajale tegeldi spordi ja isetegevusega. Võeti osa Pärnumaa koolinoorte kunstilise isetegevuse ülevaatusest.

1946. aastal hakati õpilastele valmistama kolm korda päevas sooja toitu. Kehvemate perede lapsed võeti riigitoidule.

1950. aasta kevadel rajati kooli õppekatseaed. 1952/53. Õppeaastast saab kool elektrivalgustuse kohaliku kolhoosi jõujaamast.

1954 aastal hakatakse ehitama uut koolimaja.

1957.a. 1. septembril avatakse pidulikult uus koolihoone. Selle avamine on suursündmuseks kogu kohalikule rahvale – oldi ju võideldud uue koolimaja eest ligi 30 aastat! Õpilaste arv koolis on üle 200. Samal ajal tegutseb Tali piirkonnas 5 algkooli. (Tuuliku, Peratsaare, Külge, Lanksaare, Laiksaare). Veeliksel tegutses veel 7-kl. kool.

Tali_Koolimaja_1957

1958/59 õa. nimetatakse kool Tali Keskkooliks. Järgmisel õppeaastal selgub aga, et keskkool Talil end ei õigusta. 1960. aastal muudetakse kool kaheksaklassiliseks. Kooli asuvad tööle esimesed eriharidusega spetsialistid.

1959. a. lammutatakse vana härrastemaja ja hakatakse selle asemele kapitaalremondi sildi all ehitama uut hoonet. Sellest pidi saama internaadihoone. 1964. aastaks valmis selle asemele uus internaadihoone.

1980. alustatakse internaadihoone kapitaalremonti, mis kestis 1983. aastani. Koolimaja põhihoone kapitaalremont lõpetati 1985 a. 1. veebruariks.

1991. a. alustas kooli internaadihoones tööd Tali Lasteaed.

1997. a. avati koolis arvutiklass ja järgmisel aastal sai kool interneti püsiühenduse.

Tali_Kool_1997

2005. aasta lõpul ühinevad Tali ja Saarde vald ning Kilingi- Nõmme linn ning
01. jaanuarist 2006 .a. sai kool pidajaks Saarde Vallavalitsus.

2008. a. toimus koolihoone I korruse renoveerimine ja peahoones alustas tööd Tali Lasteaed.

Tali_Kool

Tali kooli õpilaste ja õpetajate arv läbi aegade (lühikokkuvõte)

Aasta Õpilasi Õpetajaid
1863 40 1
1870 60 1
1910 57 1
1922 116 4
1930 120 5
1940 247 6
1950 207 14
1960 184 17
1970 129 16
1980 102 15
1990 106 14
2000 119 12
2003 102 16
2005 81 12
2007 61 12
2009 56 11
2011 38 11
2012 39 11
2013 28 9

Tali kooli juhatajad ja direktorid

Nimi Aasta
Peeter Kutt 1863-1896
Jaan Soobik 1896-1914
Jaan Toomingas 1914-1922
August Maide 1922-1934
Jüri Miilimäe 1934-1940
Julius Ungru 1940-1941
Marie Pool 1941-1949
Aino Reidla 1949-1951
Ida Parve 1951-1953
Aino Mango 1953-1961
Aleksei Mahhov 1961-1963
Edgar Männik 1963-1979
Aino Mango 1979-1980
Sander Rull 1980-1988
Ellen Mägi 1988-1989
Ell Sellis 1989-1990
Urve Männik 1990-1993
Signe Post 1993- …